Repetities en Audities

Repetities vinden wekelijks plaats op donderdag van 11.00 tot 13.30 uur in Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht.

Na elk project vinden er audities plaats voor nieuwe zangers.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden om auditie te doen voor een nieuw project. Na beoordeling door de dirigent van het muzikale CV worden zangers uitgenodigd voor een auditie.

Zangers die aan het vorige project hebben meegedaan kunnen zich eveneens aanmelden voor het nieuwe project, maar dat betekent niet dat zij automatisch doorgaan. Op basis van de audities bepaalt de dirigent wie er aan het volgende project zullen meedoen. Bij gelijke geschiktheid hebben zangers die aan een eerder project hebben meegedaan voorrang.

De kosten van deelname aan een project bedragen rond € 200,-.
De contributie kan desgewenst in overleg met de penningmeester in termijnen worden betaald.