Repetities en Audities

Repetities
De repetities vinden wekelijks plaats in de Singelkerk, Wittevrouwensingel 28 te Utrecht op donderdagen van 11.00 tot 13.30 uur. De repetities voor het 10e project van kamerkoor d’Allure beginnen in november 2022

Workshop
Voor zangers die belangstelling hebben om deel te nemen aan het 10e project is er op 29 september 2022 een workshop in de Jeruzalemkerk te Utrecht van 10.30 tot 16.30 uur. Vereisten voor deelname zijn koorervaring, redelijk van blad kunnen lezen en niet jonger dan 60 jaar. De kosten voor de workshop bedragen € 35.
De workshop staat onder leiding van onze dirigent Dennis Broeders. Hij heeft voor deze dag twee werken uitgezocht die d’Allure bij het laatste concert heeft uitgevoerd en twee die op het programma van het komend project staan.

  • Stravinsky              Ave Maria
  • Elgar                      Death on the Hills
  • Diepenbrock          Wanderers Nachtlied
  • Parry                      My soul there is a country

U kunt zich voor de workshop aanmelden door een mail te sturen naar janine.timmerman@ziggo.nl. U ontvangt dan tijdig meer informatie over de bijzonderheden van de workshop.

Audities
Maandag 10, donderdag 13 en dinsdag 18 oktober zijn de audities voor project 10. Deelnemers aan de workshop en zangers die aan het vorige project hebben meegedaan kunnen zich hiervoor aanmelden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe zangers!
Op basis van de audities bepaalt de dirigent wie er zullen meedoen aan het 10e project.