Repetities en Audities

Repetities
De repetities vinden wekelijks plaats in de Singelkerk, Wittevrouwensingel 28 te Utrecht op donderdagen van 11.00 tot 13.30 uur.

Project 10 en workshop
Het volgende project van kamerkoor d’Allure start in oktober 2022.
Voor zangers die belangstelling hebben om deel te nemen aan dit project organiseert kamerkoor d’Allure een workshop op 22 september 2022 in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 te Utrecht. De workshop staat onder leiding van onze dirigent
Dennis Broeders.
Gedurende de dag wordt onbekend repertoire ingestudeerd, waarna er ’s middags
een klein concertje wordt gegeven. Koorervaring, redelijk van blad kunnen lezen en
niet jonger dan 60 jaar is een vereiste.
Na afloop kunt u zich opgeven voor project 10. Een auditie zal onderdeel uitmaken van eventuele deelname. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe zangers!
U kunt zich voor de workshop aanmelden door een mail te sturen naar janine.timmerman@ziggo.nl. U ontvangt tijdig meer informatie over de bijzonderheden van de workshop.

Zangers die aan het vorige project hebben meegedaan kunnen zich eveneens aanmelden voor het nieuwe project, maar dat betekent niet dat zij automatisch doorgaan. Op basis van de audities bepaalt de dirigent wie er zullen meedoen.