Repetities en Audities

Repetities vinden wekelijks plaats op donderdag van 11.00 tot 13.30 uur in
Parnassos, Kruisstraat 201, Utrecht.
Het project 2020/2021 loopt van september tot half februari.

Audities voor nieuwe zangers.
In verband met de corona-maatregelen zijn er tot nader order geen audities.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het project 2020/2021. Na beoordeling door de dirigent van het muzikale CV worden zangers uitgenodigd voor een auditie.
Zangers die aan het vorige project hebben meegedaan kunnen zich eveneens aanmelden voor het nieuwe project, maar dat betekent niet dat zij automatisch doorgaan. Op basis van de audities bepaalt de dirigent wie er aan het volgende project zullen meedoen.
De kosten van deelname aan een project bedragen rond € 225,-.
De contributie kan desgewenst in overleg met de penningmeester in termijnen worden betaald.

Open repetitie 23 april 2020
In verband met de corona-maatregelen gaat de open repetitie niet door.

Voorafgaand aan het koorproject 2020/2021 organiseert kamerkoor d’Allure eind april een open repetitie. In tegenstelling tot eerder vermeld zal deze workshop op één dag zijn in plaats van op twee dagen.
Tijdens de repetitie kunt u al zingend kennismaken met elkaar en met de muziek, en uiteraard met dirigente Krista Audere.
Om te kunnen meedoen moet u ervaring hebben met zingen in een kamerkoor, en bereid zijn de te behandelen muziek thuis voor te bereiden.
In mei volgen audities voor het nieuwe projectkoor. Als u belangstelling heeft daaraan mee te doen, kunt u zich tijdens de workshop aanmelden.

De open repetitie wordt gehouden op donderdag 23 april 2020 van 10.30 tot 17 uur in de Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht. Er wordt afgesloten met een openbare presentatie voor vrienden en familieleden van de deelnemers.
De kosten voor deelname bedragen € 35 p.p.
Deelnemers krijgen tijdig informatie over het te bestuderen programma. De bladmuziek zal digitaal ter beschikking worden gesteld.