Kamerkoor d’Allure

Kamerkoor d’Allure is in 2013 opgericht als projectkoor voor geoefende, ervaren en enthousiaste kamerkoor-zangers van 55 jaar en ouder. Deze leeftijd is geen reden om minder ambitieus te zijn. De kwaliteit van de zangers is onverminderd hoog.

De koorleden komen uit alle windstreken van het land. Voor elk project wordt het koor opnieuw samengesteld; de zangers worden na een auditie toegelaten. 
Voor 55+- zangers die op een goed niveau interessante koormuziek willen zingen is d’Allure een uitstekende formule.
Overigens wordt de 55+-regel niet al te streng gehanteerd. Zangers jonger dan 55 jaar zijn welkom, maar de nadruk blijft liggen op 55+.

Repetities vinden wekelijks overdag op donderdagen plaats in de periode november/december tot februari/maart. Concerten vinden in februari/maart plaats, veelal in Utrecht en zo mogelijk in Amsterdam. Het koor staat onder leiding van Hans Noijens.

Om in d’Allure mee te zingen moet je:

–  55 jaar of ouder zijn (jonger mag ook, maar de nadruk ligt op 55+)
–  een gedegen koorervaring en muzikaal gevoel hebben;
–  zelfstandig een partij kunnen instuderen.

Op basis van audities bepaalt de dirigent de koorsamenstelling voor een nieuw project.

Interesse? Stuur ons dan een mail met naam, adres, telefoonnummer, stemsoort en koorervaring.
Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.