Audities

Algemeen

D’Allure is een projectkoor en dat houdt in dat er geen vaste leden zijn en er voor elk
project nieuwe zangers geworven worden. Op die manier willen we een open sfeer creëren, dynamiek stimuleren en veel zangers gelegenheid bieden mee te doen. Dat past bij een tijd waarin steeds meer 55-plussers ook overdag tijd hebben voor hun favoriete hobby! Bij een koor met zekere en vooral ook realistische ambities, past het ook om audities te houden. Audities zijn bedoeld als stimulans om een bepaald niveau en kwaliteit na te streven en ook te behouden. Bij ouder wordende stemmen (en alles wat maar nodig is om goed te zingen) is het niet vanzelfsprekend dat kwaliteit behouden blijft en is onderhoud en een regelmatige check nodig. Dat laatste gebeurt tijdens een auditie en op deze manier willen we zorgen dat binnen de koorgroep er een zekere homogeniteit van kwaliteit is.

Inhoud

Tijdens de auditie (die ca. 15 minuten duurt) komen de volgende onderdelen in deze volgorde aan bod:- kwaliteit van de stem: aan de hand van oefeningen wordt er geluisterd naar resonans, vocalen, beweeglijkheid, timbre, intonatie en bereik;- handigheid: in een op piano begeleide solfège en met enkele geheugen-fragmenten krijgen we een indruk van je vaardigheid om je noten eigen te maken;- flexibiliteit: aan de hand van oefeningen en instructies krijgen we een indruk hoe je in staat bent om ‘iets nieuws’ uit te proberen

Beoordeling

De beoordeling van je auditie is deskundig en objectief en in de beschouwing nemen we mee dat een auditie voor veel mensen een spannend gebeuren is; daar kunnen we doorheen luisteren, we zijn vooral op zoek naar je kwaliteiten die je in te brengen hebt! Dirigent en een bestuurslid nemen de audities af en mogelijk wordt er van je audio-auditie een opname gemaakt; die moet helpen om een goede beoordeling te maken.

De Procedure

Na afloop van je auditie krijg je direct mondeling feed-back in de vorm van een tip en een top. Je ontvangt daarnaast een geschreven, kort verslag van je auditie binnen een week per mail. Dat verslag is deskundig, objectief en stimulerend opgesteld. Daaraan kun je nog geen deelname aan het project ontlenen; de koorsamenstelling kan pas gemaakt worden wanneer alle audities afgerond zijn. Belangrijk: ook als de feedback van je auditie en het verslag positief zijn geweest, kan het toch zijn dat je niet wordt uitgenodigd. Die afweging moet immers integraal, met in achtneming van alle auditanten in je stemgroep, gemaakt worden. En daarbij speelt mee dat we een bepaald aantal plaatsen hebben voor misschien meer auditanten. Voor het project in seizoen 24/25 streven we naar een koor van 32 personen: 8-8-8-8.

Binnen een week na de laatste auditie maken we de koorsamenstelling bekend.

Data audities project 2024 – 2025
5 september 2024 van 13.00 tot 16.00 uur
6 september 2024 van 10.00 tot 15.00 uur
19 september 2024 van 10.00 tot 15.00 uur